Wie ontvingen zoal de GOUDEN dr. C.B. Tilanus jr. Medaille ?

1943 Dr. T. A. Hoofdman
1944 Dr. P. H. van Roojen (directeur van het Oranje Kruis)
1945 Dr. P. L. Penris voorz. Ned. Ver. EHBO en Dhr. Wenting
1946 H.K.H. prinses Juliana voorzitster van het Ned. Rode Kruis
1947 ??? niet uitgereikt???
1948 N. Z. H. R. Maatschappij
1949 Dr. J. A. Molhuysen
1950 W. N. v/d Hout
1951 J. Slis, Schipper K.Z.H.R.M. tot redding van drenkelingen,
1952 Kon. Ned. Bond tot Redding van Drenkelingen
1953 Het Ned. Rode Kruis, Ned. ver. Hospitaalschip, “de Hoop”
1954 Prof Dr. P. R. Michaël (voorz. Van het Oranje Kruis), Dr. E.A. Spanjaard (kleine gouden) voorz. Distr. N.H.
1955 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (Amsterdam)
1956 Kon. Ned. Mij. Tot bevordering der geneeskunst
1957 Stichting Veiligheidsinstituut Amsterdam
1958 Ned. Ver. van docenten in de EHBO
1959 Dr. J. W. Creyton, hoofdmijn arts
1960 Dr. E.E. Oterdoom
1961 Mw. J. G. H. Azings-venema Schaaff (HB-lid)
1962 Katholieke Nationale Bond voor EHBO
1963 ANWB Wegenwacht
1964 Prof. Dr. P. Muntendam
1965 Dr. J. F. J. Baesjou
1966 Korps Rijkpolitie
1967 A. van Emden, Dir. Gen. Ned. Rode Kruis
1968 Dr. J. E. M. E. d ’Arnauds
1969 HB-leden C. van Grondelle en H. J. Jansen
1970 Dr. C. J. Leene en J. van de Haak
1971 Dhr. Ruhl (penningmeeter KNV) Dr. Smeding (HB-lid Frl.)
1972 Dr. P.J. Blom
1973 Drs. J. H. Warmelink. (Voorz. KNV), A.H. van Roon (Dir. KNV.)
1974 Dr. H. J. Oosterhuis (Secr. OK), Mw. M. Vis (adm. OK)
1975 G. C. A. Rijsdijk
1976 T. Westerterp (min. verkeer en waterstaat)
1977 Ned. Spoorwegen (med. Dienst BZB, opleidingen)
1978 Ned. Ver. Zelfbescherming bedrijven en inrichtingen en dhr. D. v/d Kaaij
1979 Dr. P. J. Woortman (voorz. KNV)
1980 H. A. de Lange (voorz. OK) toegekend doch niet uitgereikt)
1981 J. Freriks (HB lid)
1982 J. van Wijk (HB lid)
1983 Dr. A. C. van Leeuwen (vice Voorz. OK)
1984 Het Gemeente bestuur van Vlaardingen
1985 Ned. Hartstichting
1986 Veilig verkeer Nederland
1987 Kadergroep Oranje Kruis (het Huidige NODE)
1988 Ned. Brandwonden Stichting
1989 Artsen Zonder Grenzen
1990 SAR-team, vliegbasis Leeuwarden
1991 Ned. Ver. van Brandweer commandanten
1992 Academisch ziekenhuis Dijkzicht afd. Spoedeisende hulp Mw. L. M. Slingerland-voorhout en dhr. R. Post (HB leden)
1993 Medwerkers Bouwbedrijf Wijnen
1994 LOTUS, dhr. Elshout (HB), en mw. H.M.A. Grunberg-Haanemaayer (OK)
1995 Mw. A. Huisman-Wonder (HB-lid), Dr. P. Th. Smit (voorz. OK) en dhr. F.L.P.A. Rutten (OK)
1996 Federatie SOS telefonische hulpdiensten en dhr. P.A.M. Awick (dir. KNV)
1997 Het Roessing Revalidatiecentrum en Dhr. H. Beerstecher (OK)
1998 Nat. EHBO en Ambulance museum
1999 ANWB TRAUMA Helicopter team
2000 Unie van vrijwilligers
2001 CliniClowns
2002 Donoren Bloedbank Noord Nederland
2003 Blindenbibliotheek
2004 Stichting slachtofferhulp
2005 Stichting de HOOP
2006 korps Levende have bereden politie
2007 Stichting vrijwillige thuiszorg Overijssel
2008 KNRM station Delfzijl
2009 De Nederlandse Kustwacht
2010 Stichting de Friese elf steden
2011 Stichting Toon Hermans huizen
2012 Reddingshonden groep Z.O. Drenthe
2013 Ome Joop’s tour (Arnhem)
2014 Ride for the Roses
2015 Vrijwillige Brandweer cluster Voorne en de kleine gouden aan Gerard Pronk
2016 YMCA
2017 Stichting Twentse wens ambulance
2018
2019
2020