Toelichting / Verantwoording

nb. Met toestemming van de heer A. Stevens hebben wij de gegevens uit zijn boek als basisgegevens voor deze website overgenomen. !

De schrijver heeft getracht zoveel mogelijk gegevens boven water te halen, maar helaas is niet alles meer te achterhalen, ondanks dat de schrijver het archief van de KNV in Zeist mocht doorspitten.
Hij heeft tevens geprobeerd om evt. eigenaren van foto’s of artikelen te achterhalen.
De notulen van voor 1928 zijn allemaal met de handgeschreven er zijn helaas een paar handschriften die bijna niet te lezen zijn als je de vergadering niet hebt bijgewoond.
Nadat de vereniging een maandblad, genaamd “De Voorpost van den Dokter”, kreeg werden de verhandelingen an de jaarvergadering daarin geplaatst evenals de agenda.
Bij de bestuursleden heb ik mij beperkt tot het dagelijks bestuur omdat anders dit een boekwerk op zich zou zijn geworden.
Bij hen die zijn onderscheiden met de Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding heb ik mij een beperking moeten opleggen, door alleen hen die de GOUDEN Dr. C.B. Tilanus Jr. medaille hebben ontvangen te noemen. Het is bijna onmogelijk om alle anderen onderscheidenen te achterhalen zeker omdat de laatste jaren personen die zijn onderscheiden niet meer worden opgenomen in het verenigingsblad of de website.
Tijdens vele jaren werden er congres-vaantjes uitgereikt aan de bezoekers van de landelijke jaarvergadering, voor zover ik heb kunnen achterhalen vind u ze achter in dit boekje, ook stonden er vaantjes op tafel voor de districten, hoofdbestuur en voor de gasten.

Impressie (5-8-2017)
Samensteller : dhr. A. Stevens
(voorzitter District Drenthe)

 

Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met grote zorgvuldigheid.
KNV EHBO aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.
Het gebruik van de informatie geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de site. De site www.125jaarknvehbo.nl bevat links naar websites of webpagina’s van anderen. KNV EHBO is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webpagina’s van derden.