De voorpost van de dokter en haar rechtsopvolgers

Reeds in 1910 werd er geopperd dat de Vereeniging een eigen periodiek zou moeten hebben maar omdat het nieuw opgerichte Oranje kruis ook op het punt stond werd besloten om dit af te wachten ook al omdat het oprichten van een periodiek geen sinecure is en het in standhouden al helemaal niet. Toch werd er in maart 1929 een periodiek gestart en deze zou tot 2000 zelfstandig voortbestaan in 2000 bij de vorming van de federatie werd er over gegaan naar een nieuw EHBOMAGAZINE en deze zou 5 jaar bestaan nadien zou het blad verdergaan als VOORPOST, EHBOPOST en HULPVERLENERSMAGAZINE tot op heden.

1929 – 1999    De Voorpost van de Dokter (1977 – 1984 i.s.m. Kath. Nat. Bond)
2000 – 2004    Het EHBOmagazine
2005 – 2008    Voorpost
2008 – 2011    EHBOpost
2012 – heden  Hulpverlenersmagazine (KNV i.s.m. Node en NVB)