2016

Tijdens rumoerige vergadering waarin werd uitgelegd hoe e.e.a. is gegaan rondom het ontslag van het bureauhoofd en de stichting dienstverlening. Tijdens de jaarvergadering was er ook een grote discussie over de motie van wantrouwen tegen voorzitter (de motie werd verworpen).

Een zeer geëmotioneerde heer Pronk laat via een medebestuurder tijdens de jaarvergadering alle onderscheidingen terug geven die hij in de loop van vele jaren trouwe dienst heeft ontvangen van de KNV, dit uit onvrede over het ontslag van het bureauhoofd en de gang van zaken daaromheen.

Het bureau in Zeist bleek ondanks dat men zelf de AED (trainer) verkocht bleek het bureau niet over een eigen AED te beschikken (ondertussen hersteld). Als reactie op het nieuwe OK-boekje verschijnt ook een nieuw boek van de KNV welke voldoet aan de richtlijnen van het OK.