2013

Dit jaar werd besloten om de jaarvergadering in een van de 10 districten te houden en de vaardigheidsproeven centraal in het land op een andere dag, dit is na een verhitte discussie besloten (e.e.a. zal in 2018 worden geëvolueerd). Omdat de begroting moet worden herzien i.v.m. de nieuwe AV in een dag en de NVP in een dag werd er ook in het najaar nog een extra AV gehouden. Gedurende het hele jaar werd er een bijzonder logo gevoerd omdat de vereniging 120 bestond. De voorzitter roept op om te verjongen, om zo meer leden en in de toekomst bestuurders (meer aandacht voor de Jeugd EHBO en het interesseren van de jeugd voor de EHBO).