2006

Er is dit jaar een nieuwe blijk van waardering gekomen in de vorm van een Gouden pleister, deze is bedoeld voor mensen die er voor gezorgd hebben dat een mens in nood hulp kreeg of zelf hulp heeft verleend. Het nieuwe gebouw werd in gebruik genomen en tijdens een open dag kon een ieder die dat wilde het gebouw bekijken.

Na het overlijden van onze beschermvrouw is geen nieuwe beschermheer of beschermvrouw toegewezen aan de KNV wel mogen we het predicaat koninklijk blijven voeren. Het bestuur ging alle districten langs onder het motto een rondje districten. De voorpost verschijnt niet meer 10 keer p.j. maar nu nog maar 6 keer per jaar. Het is duidelijk een jaar van opnieuw opbouwen van de vereniging. Tijdens een extra leden vergadering werden de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd.

F.R.E.T.

De afdeling F.R.E.T. werd opgericht op maandag 6 maart 2006. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.scouting-fret.nl.

Posted in 2006, Friesland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor F.R.E.T.