2005

De KNV en de Nat. Bond gaan weer zelfstandig verder, maar de onrust blijft nog wel even. De Voorpost verschijnt weer. De scheiding laat nog wel zijn sporen na ook op financieel gebied en de KNV verloor veel geld tijdens dit avontuur. Dit jaar waren er 4 speerpunten :
a == communicatie met de afdelingen
b == opbouw van de eigen organisatie
c == voortgang en voorbereiden van nieuwe bestuursstructuur en statuten
d == zoeken naar eigen huisvesting.

Het dalende leden aantal blijft een zorgenkindje. De koopakte voor een eigen pand werd getekend. De stichting dienstverlening start met een budget verbandlijn.