2004

De algemene vereniging van de KNV besluit in mei om niet verder te gaan met de Federatie Nederlandse EHBO ( de afdelingen en districten ergerden zich aan het hautaine gedrag van de Federatie en de in hun ogen onvoldoende openheid op financieel gebied), dit kwam voor de Nat. Bond als een donderslag bij heldere hemel en zorgde voor heel veel hoofdbrekens om de scheiding goed te regelen. Ook het EHBO-magazine verdwijnt en gaan de oude bladen van beide bonden weer zelfstandig verder. Aan het einde van het jaar werd de boedel gescheiden en tijdens de Federatie waren er ook kopjes en schotels (hiervan  heb ik helaas geen exemplaren).