2003

Er heerst grote onenigheid over de uitspraak van het federatie bestuur dat zijn geen verantwoording in een jaarverslag hoeft af te leggen aan het hoofdbestuur c.q. de leden van de afzonderlijke afdelingen en districten, dit terwijl er via het penningmeester overleg steeds duidelijker word dat het financieel niet goed gaat en men daar dus niet over wil praten en wel wil doorgaan om te fuseren. Dit alles zal een van de redenen worden om in 2004 de federatie en daarmee ook de fusie met de Nat. Bond te niet te doen.