2001

De AED kwam op en hiervoor werd door het bureau mede werking en voorlichting gegeven. In dit jaar waren de bureaumedewerkers allen AED-instructeur. De Federatie kreeg de groothandels functie voor het kleine materiaal van de firma Leardal. Door de Federatie werd onder meer het boekje “Bijdehand bij EHBO” uitgegeven maar er werden ook diverse verbandtrommels ontwikkeld. De begroting en de uitgaven van de Federatie begonnen uiteen te lopen hetgeen er in resulteerde dat één district gedurende c.a. 2 jaar zich niet meer liet zien en horen binnen het hoofdbestuur (Federatieraad) van de KNV, ook de manier van besluitvorming kon dit district niet waarderen.