2000

De Federatie Nederlandse EHBO is op 1 januari van start gegaan. Ook kwam er een nieuw gezamenlijk tijdschrift het EHBO-magazine (de voorpost van de dokter en het blad Eerste Hulp gingen hierin op), met in het achterhoofd t.z.t. een fusie van de beide bonden. Op de dag van de landelijke vergadering vond er een grote vuurwerkramp plaats in Enschede, de afdeling Enschede verloor daardoor verenigingsgebouw en ook vele leden der EHBO afdeling Enschede verleenden hulp maar werden ook getroffen door de geweldige explosies die in een zeer groot gebied alles verwoeste.