1999

Een spannend jaar waar (11 december) een convenant getekend werd tot het vormen van een federatie met de Nationale Bond voor EHBO onder de naam Federatie Nederlandse EHBO (FNE) welke op 1-1-2000 van start gaat. Tijdens de federatie blijven de afzonderlijke bonden wel bestaan (en dat is vermoedelijk ook het probleem geweest deze latrelatie) twee bonden met daar boven een gezamenlijk bestuur en één gebouw.