1997

Dit jaar kregen de afdelingen een propaganda pakket met o.a. de Helden posters en folders. Tijdens de zomer werd er hard gewerkt aan een lespakket (bevat een video, flipover, docenten handleiding en een verbanddoos). Van dit lespakket werd het eerste exemplaar aangeboden aan mw. Netelenbos staatsecretaris van Onderwijs. Ook werd in samen werking met grote sponsoren (Utermöhlen en Boots Healthcare) het EHBO vakantie boekje. Ook kwam er een Gif wijzer en deze kon door de afdelingen worden verkocht om de kas te spekken. Al met al een communicatief jaar. Een eerste aanzet werd gezet tot samen werking met de andere bonden op EHBO gebied werkzaam zijn.