1996

De bloemen tijdens de ledenvergadering worden zoals al vele voorliggende jaren aangeboden door de afdeling Aalsmeer. De statutenwijziging komt opnieuw ter sprake en het struikelblok blijkt de inpassing van de districten. De kernvaardigheden blijken heel veel tijd van de vergadering te nemen, de kenvaardigheden werden ingesteld door het OK na invoering van de nieuwe Arbowet. Dit jaar is er tevens een marktonderzoek gedaan naar de naamsbekendheid en interesse in het volgen van een EHBOcursus