1995

De statuten moeten worden gewijzigd en met name de invoeging van de districten is een heikel punt, en men stelt e.e.a. uit en gaat de opmerkingen verder uitwerken. Vanuit de sponsorgelden werd aan het eind van het jaar aan alle afdelingen een spandoek gezonden met de tekst Eerste Hulp post. Met dank aan de sponsoren.