1994

Het jubileum jaar werd op 7 mei afgesloten met een slotmanifestatie in Orpheus te Apeldoorn. Er werd een jubileum verbandtrommel verkocht d.m.v. een verkoop actie onder de afdelingen de uitslag hier van heb ik niet weer kunnen vinden.

Na het rumoer in ’92 & ’93 dacht men dat de vereniging in rustiger vaarwater zou komen maar ook dit jaar is weer rumoer omdat de voorzitter en secretaris zich niet her kiesbaar stellen en de beoogt voorzitter nogal wat vragen en weerstand oproept, deze trekt uiteindelijk zijn kandidatuur in. Er werd ook gestart met een nieuwe structuur voor de districten en hun inpassing in het geheel van de vereniging.