1991

De KNV werkt aan haar positie op de EHBO markt door het oprichten van 2 Bv’s waarvan de voorzitter en de penningmeester gehonoreerde directeuren zouden worden, dit was niet de manier waarop de afdelingen en de Districten dit hadden gedacht e.e.a. leidde tot grote ophef binnen de vereniging. Er werd al flink gewerkt aan het oprichten van EHBO+ , EHBO-supplies en een stichting steunfonds EHBO, de eerste twee zouden in de plaats komen van de in- en verkoopcentrale. Tijden de extra ledenvergadering (14-12-’91) in Veenendaal moesten de statuten hiervoor worden aangepast en dit kon geen door gang vinden door dat de vergadering niet kon worden overtuigd van de nut en noodzaak van de nieuwe Bv’s en er via een motie over de handel en wandel van het dagelijks bestuur niet mocht worden gestemd werd de beslissing naar een nieuwe leden vergadering verschoven. Tijdens de wereld gymnaestrada in Amsterdam waaraan 22.000 deelnemers uit 30 landen deelnamen gaf ook de KNV haar visitekaartje af met c.a. 60 EHBO-ers die in stonden voor de medische assistentie, in totaal waren er c.a. 1200 vrijwilligers in touw om alles soepel te laten verlopen.