1990

Het bestuur stemt in met het verzoek om de jaarrede van de voorzitter aan de notulen te hechten omdat er anders niet op de rede van de voorzitter gereageerd kan worden. Een verhoging van de contributie met fl.0,90 werd door de vergadering afgewezen met 23 tegen en 18 stemmen voor hetgeen resulteerde in een afwijzing van de begroting, dit omdat de voorgestelde verhoging niet met de afdelingen in de districtsvergadering besproken kon worden over deze wel erg forse verhoging. Door de afwijzing van de contributieverhoging moeten de districten et hun achterban in overleg en hen over een verhoging in 1991 van c.a. fl., 1,50. De contouren nota werd goedgekeurd. Het OK en de Kath. Nat. Bond stuurden een mailing uit naar de sport verenigingen, de KNV deed hieraan niet mee omdat zij geen voorstander is van aparte cursussen e.e.a. ook omdat de cursus voor onderwijsgevenden nog niet geëvalueerd is.