1988

Binnen de vereniging werden nauwelijks cursussen voor het diploma GOR (gewondenzorg onder rampomstandigheden) en de GOR zonder de aantekening zonder VG (verzorging gewonden) is al helemaal niet intrek. In mei verscheen het boekje “EHBO in de Rampenbestrijding  – Handleiding Bizomgroep” dit boekje verscheen omdat de EHBO in steeds meer gemeentelijke rampenplannen een taak krijgt. Dit jaar verscheen van de stichting IVIO een A.O. boekje (actuele onderwerpen).

De bestuurscrisis in Drenthe ( 6 van de 9 leden legden hun functie tot de districtsjaarvergadering neer) speelde ook nog door tijdens de landelijke vergadering.

Noord Holland vraagt tijdens of het niet roken tijdens het eerste gedeelte van de vergadering niet kan worden uitgebreid tot de gehele vergadering, hetgeen met een groot applaus werd ondersteund door de vergadering, ook vraagt N-H of de voorpost niet gratis aan de leden beschikbaar gesteld kan worden de voorz. antw. dat de prijs van het abonnement flink omlaag kan als men 20.000 abonnees zou hebben (de vereniging telde op dat moment 59.269 leden). Er werd aan de heer T. Kunst (Grn.) de gouden verenigingsspeld uitgereikt, (uitvoering onbekend).     Er kwam een nieuwe uitvoerig van het verenigingsinsigne.→