1945

De voorpost van de dokter verscheen in december’44, jan’45 en feb’45 niet maar pas in maart ’45. De bevrijding van het juk van de Duitse bezetter is in gang gezet maar vordert slechts langzaam en hierdoor komt ook de informatie die voor de leden van belang is slechts mondjesmaat door. Door alle oorlogshandelingen en gelukkig de bevrijding in mei ’45 kan ons verenigingsblad pas weer in augustus verschijnen en gaat dan weer door als maandblad. Op 24 november ’45 werd te Amsterdam tijdens de jaarvergadering aan een keur van afdelingen een oorkonde aangeboden voor het werk dat zij belangeloos en onder erbarmelijke omstandigheden hebben moeten doe in de jaren ’40-’45. Allen die zich tijdens de oorlog hebben ingezet bijzondere dank en wij gedenken hen die tijdens dit werk het leven lieten (ook al worden ze niet met name genoemd). De voorzitter (dr. Pernis) moest onverwacht het voorzitterschap neerleggen wegens verhuizing naar Ned. Indië.
Klik hier voor verslagen Tweede Wereldoorlog

Wijdenes-Oosterleek

De afdeling Wijdenes-Oosterleek werd opgericht op maandag 1 oktober 1945.

Posted in 1945, Noord Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Wijdenes-Oosterleek

Streefkerk

De afdeling Streefkerk werd opgericht op vrijdag 2 november 1945.

Posted in 1945, Zuid Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Streefkerk

Schagen

De afdeling Schagen werd opgericht op woensdag 4 april 1945. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehboschagen.nl.

Posted in 1945, Noord Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Schagen