1944

De algemene vergadering in Groningen werd uitgesteld omdat grote vervoersmoeilijkheden zouden worden ondervonden.
Ook in de oorlog kan men creatief zijn blijkens onderstaande artikel, en dit is waarschijnlijk van de eerste schriftelijke EHBO cursus.

SCHRIFTELIJKE CURSUS IN E.H.B.O.
In een der groote bladen troffen wij een advertentie aan waarin medegedeeld werd dat men E.H.B.O. ook schrif­telijk kan leeren en nog wel met „opleiding voor officieel diploma”.
Bij den steller dezer advertentie en bij het betrokken dagblad hebben wij geprotesteerd tegen deze voorstelling van zaken, eerstgenoemde antwoordde daarop dat het de bedoeling was na de schriftelijke opleiding een proeve van practische be­kwaamheid te doen afleggen ten overstaan van een arts, terwijl met het bewijs daarvan de candidaat dan wel zou worden toegelaten tot een examen door de plaatselijke afdeeling onzer vereeniging. Natuurlijk hebben wij deze mo­gelijkheid ten enen mala afgewezen.
Mochten zich ooit bij een onzer afdeelingen candidaten aan­melden voor examen na dergelijke opleiding, dan krijgen wij gaarne daarvan bericht, ook al zal de afdeeling – hetgeen zij ongetwijfeld doen zal- aan het verzoek geen ge­volg geven.

DAG. BESTUUR.

Klik hier voor verslagen Tweede Wereldoorlog

Maarn-Maarsbergen

De afdeling Maarn-Maarsbergen werd opgericht op zaterdag 12 augustus 1944. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbo-maarnmaarsbergen.nl.

Posted in 1944, Utrecht | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Maarn-Maarsbergen

Langerak-Nieuwpoort

De afdeling Langerak-Nieuwpoort werd opgericht op dinsdag 22 augustus 1944.

Posted in 1944, Zuid Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Langerak-Nieuwpoort

Groot Ammers

De afdeling Groot Ammers werd opgericht op donderdag 10 augustus 1944.

Posted in 1944, Zuid Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Groot Ammers

Bolsward

De afdeling Bolsward werd opgericht op dinsdag 18 april 1944.

Posted in 1944, Friesland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Bolsward