1929

In maart verschijnt dan toch het lang gewenste maandblad en de abonnees stromen toe het mag nu niet meer verdwijnen.
WAT WE GRAAG HEBBEN WILLEN.
Voor het maandblad ontvangen wij gaarne:

  1. Mededeelingen, verslagjes van verga­deringen,
  2. Cursussen en wedstrijden.
  3. Wijziging in samenstelling van be
  4. Mededeelingen omtrent nieuw opge­richte cursussen.
  5. Verslagjes omtrent bijzondere geval­len, die zich voordeden.
  6. Namen van personen aan wie het maandblad ter kennismaking kan worden toegezonden.
  7. Mededeelingen omtrent overheidsbe­moeiing met E.H.B.O.
  8. Mededeelingen omtrent plannen voor wedstrijden enz.
  9. Berichten, verslagen en artikelen in de pers over E.H.B.O

Het abonnement voor leden eener E.H.B.0. Vereeniging 50 cent per jaar. voor Niet-leden één gulden.

Castricum

De afdeling Castricum werd opgericht op zondag 13 januari 1929. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbocastricum.nl.

Posted in 1929, Noord Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Castricum