1924

Hiervan waren de notulen dermate moeilijk leesbaar dat ik hiervan niets kon maken.