1921

Het aantal leden der afdelingen wordt bepaald door den penningmeester door het gestorte bedrag der contributie te delen met het bedrag per lid.
Bij de statutenwijziging wordt art. 1 gewijzigd in: bij het verstrijken van het tijdvak wordt de vereniging opnieuw voor de zelfde tijd aangegaan, tenzij het tegendeel tenminste 1 jaar voordien door de vergadering besloten mocht worden.
Er is een Weense film voor propaganda doeleinden aangevraagd en ook reeds bekomen.
Op verzoek van de N.V. bad en zweminrichting heeft men een request gericht aan H.M de Koningin ondertekend tot het vernietigen van de politieverordening der gemeente Abcoude-proostdy waarbij verboden word tot het gelijktijdig doen baden van mannen en vrouwen.
In verband met de vele motorongelukken word gevraagd om langs de grotere wegen verbandtrommels te plaatsen het HB zegt dat dit door het oranje kruis gedaan wordt in overleg met de gemeenten en plaatselijke afdelingen, ook word er door een der aanwezigen opgemerkt dan de wielrijdersbond ook op diverse plaatsen verbandkisten geplaatst heeft.