1920

De eischen voor het verkrijgen van een diploma/bewijs van geoefendheid worden vastgesteld. Men dient tenminste twee cursussen van 12 lessen gevolgd te hebben en het diploma zal niet langer dan 3 jaar geldig zijn.