1919

De leden der afdelingen van de Ned. Ver. kunnen korting krijgen op het maandblad van het Oranje Kruis en deze kost dan fl. 2,40 per jaar.

De heer Versteeg wil graag de garantie voor wat betreft de uniformiteit van de opleidingen en ook een algemeen diploma vaststellen. De afd. den Haag geeft wel diploma’s uit maar volgens de eisen van de arbeidsinspectie, Amsterdam geeft geen diploma’s uit en Rotterdam wel weer. Het Rode Kruis geeft wel een bewijs van geoefendheid uit  en hierdoor zal het voor de Vereeniging zeer moeilijk zijn dit te blijven weigeren  e.e.a. wordt het bestuur in nadere overweging gegeven.

De belangstelling van leerlingen der middelbare scholen voor de Eerste hulp verlening is zeer gering. De vergadering is van mening dat bij lagere scholen EHBO-onderwijs niet gewenst is.

De afd. Amsterdam is tegen een voorstel tot statuten wijziging omdat dit haar stemrecht aantast en de andere afdelingen vinden het niet terecht dat een afd. alle andere overstemt en vrezen zo voor uittreding van kleine afdelingen.

De 25 jarige afd. Amsterdam vindt de huidige toestand billijk daar zij de grootste bijdrage leveren.

Groningen

De afdeling Groningen werd opgericht op woensdag 19 februari 1919. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbogroningen.nl.

Posted in 1919, Groningen | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Groningen