1918

Een verzoek om de afdelingen de reiskosten te vergoeden kan niet worden gehonoreerd door geld gebrek. Ook de verzending van verbandkisten heeft vertraging opgelopen.
Het Rode kruis is uitgetreden uit het Oranje Kruis.

De voorzitter krijgt als dank voor het oprichten van de Vereeniging en zijn 25 jarig voorzitterschap een ivoren voorzittershamer. Dhr. Stuard krijgt als mede oprichter en 23 jaar secretaris te zijn geweest het erelidmaatschap met bij behorende oorkonde aangeboden.