1916

Het voorstel van de afd. Gouda ondersteund door de afd. Leeuwarden om een eigen periodiek te starten wordt verworpen omdat in Duitsland en Engeland gebleken is dat het zeer moeilijk is om een dergelijk periodiek voor leken vol te krijgen.
De heer van Eden stelt voor om een commissie te benoemen om eenheid in de verbandtrommels te krijgen (model kist) dit naar aanleiding van een vraag van de afd. Leeuwarden om een overzicht van en samenstelling van de diverse trommels en kisten voor artsen en leken.

Op een vraag van dhr. Boonstra hoe het staat met de verhouding ten opzicht van het Rode Kruis word geantwoord dat dit moeizaam is en dat het Rode Kruis 40 jaar heeft liggen slapen en ons nu wil dood drukken. Er wordt geopperd dat wellicht gepoogd kan worden tot een betere verstandhouding te komen.

Wat later waren de verschikkingen van de oorlog te zien d.m.v. een kaart uit 1914.