1915

Na afloop van de jaarvergadering zal een bezoek gebracht worden aan het Veiligheidsmuseum in de Hobbemastraat. De afd. Amsterdam heeft 1130 leden en is daarmee gerechtigd tot het uit brengen van 46 van de 76 stemmen.