1913

De internationale wedstrijden in geoefende EHBO komen te vervallen maar wordt omgezet in nationale wedstrijden in het kader van 20 jaar Nederlandsche Vereeniging EHBO.
Tijdens de jaarvergadering komen de diploma’s en insignes van het oranje kruis aan de orde.
De voorzitter Dr. C. B. Tilanus Jr. wordt benoemd in het bestuur van het Garnegie heldenfonds.