1912

De Heer P. H. van Eden (afd. Leeuwarden) vindt dat de reis naar Amsterdam enkel voor de jaarstukken en het financieel verslag te lang is en hij vindt dat er iets meer moet worden geboden bv. een lezing of een bezoek aan het Veiligheidsinstituut .
Het Oranje Kruis brengt het tijdschrift voor eerste hulp en reddingswezen “het Reddingwezen” uit.
De voorzitter bespreekt de mogelijkheid over het stichten van een leer- en hulpmiddelen magazijn.