1908

Het bestuur krijgt mandaat om als zich de gelegenheid zich zou voordoen om de koninklijke bescherming aan te vragen.
Dat het congres in Frankfort van belang was voor onze Vereeniging en dat Prins Hendrik daar vertelde dat er officiële stappen worden ondernomen tot het oprichten van een algemenen bond voor het Reddingwezen en verenigingen van Eerste Hulp.