1903

De verslagen van de afdeling Amsterdam en ’s-Gravenhage worden voorgelezen en goedgekeurd.