1901

Dit jaar werd voor het eerst de statuten gewijzigd onder de doelstelling is het stichten van een afdeling(en) toegevoegd.
De notulen werden direct na de vergadering goedgekeurd door de aanwezige leden zodat daarna de koninklijke goedkeuring op de statuten kon worden aangevraagd door het hoofdbestuur.