1897

Tijdens de jaarvergadering werd de commissie tot nazien van de kas ingesteld en deze heeft staande de vergadering de boeken gecontroleerd en goed bevonden en stelt voor de functionaris decharge te verlenen.